โลโก้เว็บไซต์ รอบ 2.1 ปีการศึกษา 2566 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รอบ 2.1 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 เมษายน 2566 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 77 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 4 พฤษภาคม 2566 - 20 พฤษภาคม 2566

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : งานรับนักศึกษาใหม่

ด่วน สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน รอบ 2
สิทธิ์เฉพาะผู้สมัคร รอบ 2 และมีเลขที่นั่งสอบ แต่สอบไม่ผ่าน หรือ ไม่มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ 
สามารถ เลือกหลักสูตรใหม่ เพื่อขอประมวลผลในรอบ 2.1 ได้
เลือกหลักสูตรใหม่ที่ไม่ใช้หลักสูตรเดิม เลือกใหม่ข้ามพื้นที่จัดการเรียนการสอนได้
รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่นี่

กรุณาอ่านประกาศรับสมัครฯ เมนูที่ 1 ก่อนลงชื่อออนไลน์ และถือเป็นหน้าที่ที่ต้องทราบรายละเอียดในประกาศ หากดำเนินการผิดจะอ้างว่าไม่ทราบ ไม่ได้ 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา