โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การประชุมพิจารณาแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพฯ
ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันฯ
อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม
การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2560
อังคาร 14 สิงหาคม 2561 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 96

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา