โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1 ระดับคณะ (คณะศิลปกรรมฯ) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1 ระดับคณะ (คณะศิลปกรรมฯ)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 168 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 กุมภาพันธ์ 2563 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ : ห้อง 404 คณะศิลปกรรมฯ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา