โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1 ระดับคณะ (วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1 ระดับคณะ (วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 233 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา