โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันฯ พื้นที่เชียงราย | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันฯ พื้นที่เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 58 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 7 กุมภาพันธ์ 2560 - 7 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : พื้นที่เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา