โลโก้เว็บไซต์ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกันฯ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกันฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 กุมภาพันธ์ 2560 - 26 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : สวนทวีชล

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา