โลโก้เว็บไซต์ โครงการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 เมษายน 2560 - 2 เมษายน 2560

สถานที่ : โรงแรมคุ้มภูคำ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา