โลโก้เว็บไซต์ ประชุมติดตามการรายงานผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน  | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมติดตามการรายงานผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 77 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 มิถุนายน 2560 - 6 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา