โลโก้เว็บไซต์ ตรวจประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ฯ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตรวจประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 กรกฎาคม 2560 - 23 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา