โลโก้เว็บไซต์ ตรวจประเมินคณะศิลปกรรมฯ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตรวจประเมินคณะศิลปกรรมฯ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 กรกฎาคม 2560 - 25 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สำนักประกันฯ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา