โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมเลขานุการการประเมินฯ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเตรียมความพร้อมเลขานุการการประเมินฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มิถุนายน 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 98 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 7 มิถุนายน 2560 - 7 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา