โลโก้เว็บไซต์  ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) หน่วยงานสายสนับสนุน | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) หน่วยงานสายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 90 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 สิงหาคม 2560 - 25 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา