โลโก้เว็บไซต์ ตรวจประเมินฯ (ระดับ ปวช. ปวส.) มทร.ล้านนา พิษณุโลก | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตรวจประเมินฯ (ระดับ ปวช. ปวส.) มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 พฤศจิกายน 2560 - 24 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา