โลโก้เว็บไซต์ ตรวจประเมินฯ (ระดับ ปวช. ปวส.) มทร.ล้านนา ลำปาง | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตรวจประเมินฯ (ระดับ ปวช. ปวส.) มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 94 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 ธันวาคม 2560 - 13 ธันวาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา