โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฯ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 กุมภาพันธ์ 2561 - 12 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา