โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรฯ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการสัมมนาทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 168 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 มีนาคม 2561 - 10 มีนาคม 2561

สถานที่ : โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา