โลโก้เว็บไซต์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับพื้นที่ มทร.ล้านนา ตาก | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับพื้นที่ มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มิถุนายน 2561 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 180 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 กรกฎาคม 2561 - 21 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ตาก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา