โลโก้เว็บไซต์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มิถุนายน 2561 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 กรกฎาคม 2561 - 26 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา