โลโก้เว็บไซต์  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 สิงหาคม 2561 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 กันยายน 2561 - 17 กันยายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันคุณภาพรการศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา