โลโก้เว็บไซต์ โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง มทร.ล้านนา | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 สิงหาคม 2561 - 27 สิงหาคม 2561

สถานที่ : โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันคุณภาพฯ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา