โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กิจกรรม

ตรวจประเมินพื้นที่เชียงราย
อังคาร 18 กรกฎาคม 2560 - พุธ 19 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ
>> อ่านต่อ


ตรวจประเมินพื้นที่น่าน
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 - เสาร์ 15 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ
>> อ่านต่อ


ตรวจประเมินพื้นที่ตาก
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 - อังคาร 4 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ
>> อ่านต่อ


ตรวจประเมินพื้นที่พิษณุโลก
เสาร์ 1 กรกฎาคม 2560 - อาทิตย์ 2 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ
>> อ่านต่อ


Site Visit สาขาเซรามิก, สาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์
พุธ 28 มิถุนายน 2560 - พุธ 28 มิถุนายน 2560

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


Site Visit สาขาสถาปัตยกรรม
อังคาร 27 มิถุนายน 2560 - อังคาร 27 มิถุนายน 2560

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


Site Visit สาขาสิ่งทอและเครื่องประดับ
จันทร์ 26 มิถุนายน 2560 - จันทร์ 26 มิถุนายน 2560

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


Site Visit สาขาออกแบบอุตสาหกรรม
อาทิตย์ 25 มิถุนายน 2560 - อาทิตย์ 25 มิถุนายน 2560

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


Site Visit สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 - ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


Site Visit สาขาบัญชี
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 - อังคาร 20 มิถุนายน 2560

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


Count Activity : 51 - 60 ทั้งหมด 80


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา