โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร

ประชุมเตรียมความพร้อมเลขานุการการประเมินฯ
อังคาร 6 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ >> อ่านต่อ


ตรวจประเมินคณะบริหารธุรกิจฯ
พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ >> อ่านต่อ
ตรวจประเมินพื้นที่ลำปาง
พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สำนักประกันฯ >> อ่านต่อ


ตรวจประเมินพื้นที่เชียงราย
พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ >> อ่านต่อ


ตรวจประเมินพื้นที่น่าน
พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ >> อ่านต่อ


ตรวจประเมินพื้นที่ตาก
พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ >> อ่านต่อ


ตรวจประเมินพื้นที่พิษณุโลก
พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ >> อ่านต่อCount Activity : 41 - 50 ทั้งหมด 76


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา