โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร
Site Visit สาขาสถาปัตยกรรม
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ >> อ่านต่อSite Visit สาขาออกแบบอุตสาหกรรม
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ >> อ่านต่อSite Visit สาขาบัญชี
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ >> อ่านต่อ


Site Visit สาขาพืชศาสตร์
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ >> อ่านต่อ


ประชุม KM ครั้งที่ 4
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 2
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ >> อ่านต่อ


Count Activity : 51 - 60 ทั้งหมด 76


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา