โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร

ประชุม KM ครั้งที่ 3
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ >> อ่านต่อ


ประชุม KM ครั้งที่ 2
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ >> อ่านต่อประชุม KM ครั้งที่ 1
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ >> อ่านต่อ


อบรม CHE QA Online
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา >> อ่านต่อ


โครงการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร
พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : โรงแรมคุ้มภูคำ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา >> อ่านต่อ


โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกันฯ
พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : สวนทวีชล
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา >> อ่านต่อ

Count Activity : 61 - 70 ทั้งหมด 76


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา