โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4
พฤหัสบดี 21 มีนาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 12
ศุกร์ 1 มีนาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3
ศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 89

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา