โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4
พฤหัสบดี 21 มีนาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 12
ศุกร์ 1 มีนาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3
ศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้
ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน (คณะ,พื้นที่)
จันทร์ 14 มกราคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบฯ ครั้งที่ 1
ศุกร์ 4 มกราคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 96

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา