โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง(31 ส.ค.-1 ก.ย. 60)
จันทร์ 4 กันยายน 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารฯ
ศุกร์ 28 กรกฎาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทย์ฯและคณะวิศวะ
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พื้นที่ลำปาง
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 61 - 70 ทั้งหมด 96

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา