โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน พื้นที่เชียงราย
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พื้นที่น่าน
อังคาร 18 กรกฎาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พื้นที่ตาก
พุธ 5 กรกฎาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ตรวจประเมินฯ พื้นที่พิษณุโลก
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Site Visit)
ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ประชุม KM ครั้งที่ 3
พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ประชุม KM ครั้งที่ 2
พุธ 31 พฤษภาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


จำนวนบทความ : 71 - 80 ทั้งหมด 96

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา