โลโก้เว็บไซต์ ประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (23 ก.พ. 60) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (23 ก.พ. 60)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา