โลโก้เว็บไซต์ อบรมทบทวนความรู้และทักษะการประเมิน(1-2เม.ย60) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมทบทวนความรู้และทักษะการประเมิน(1-2เม.ย60)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 เมษายน 2560 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา