โลโก้เว็บไซต์ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน (คณะ,พื้นที่) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน (คณะ,พื้นที่)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มกราคม 2562 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
          วันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี ผศ.นทีชัย ผัสดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา