โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา