โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีนาคม 2562 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 4
     วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษานำโดย ผศ.นทีชัย ผัสดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา