โลโก้เว็บไซต์ นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 12 เปิดเส้นทางความสำเร็จ บัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 12 เปิดเส้นทางความสำเร็จ บัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 ตุลาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 24790 คน

(169) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การรวบรวมผลงานเด่นระดับชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ทั้ง6 พื้นที่ ได้แก่

 1. ผลงานนักศึกษา รางวัลพระราชทาน มทร.ล้านนา 
 2. ผลงานรางวัล World Skills
 3. ผลงานรางวัล ASIA Star Awards การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 4. ผลงานรางวัลโครงการ กล้าใหม่ ใฝ่รู้ (มทร.ล้านนา ลำปาง)
 5. ผลงานรางวัล กระทิงแดง U project ..หนังสือเสียง (มทร.ล้านนา ลำปาง)
 6. ทีมวอลเล่ย์บอล มทร.ล้านนา (มทร.ล้านนา พิษณุโลก)
 7. ผลงานรางวัลทีมแข่งขันเรือยาว (มทร.ล้านนา น่าน)
 8. ผลงานรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  โครงการ DBD e-Commerce Pitching Contest 2019
 9. ประมวลภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา2561

  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ที่กองประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)และสำนักงานประชาสัมพันธ์ทุกพื้นที่

  หรือติดตามอ่านนิตยสารออนไลน์ได้ที่ https://นิตยสารราชมงคลล้านนาฉบับที่12
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา