โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ มทร.ล้านนาในโอกาสเข้ารับรางวัล  | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ มทร.ล้านนาในโอกาสเข้ารับรางวัล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 9442 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์วันชัย เพี้ยมแตง  อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 2563 โดยเป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับจังหวัดเชียงใหม่  ประจำปี พ.ศ.2563 และได้เข้ารับรางวัล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  

ขอบคุณภาพจาก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา