โลโก้เว็บไซต์ แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา (รหัส 66) ครั้่งที่ 2 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา (รหัส 66) ครั้่งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ธันวาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 581 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและงานทะเบียน (สวท.) ได้ดำเนินการให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566 ถ่ายภาพเพื่อประกอบการทำบัตรนักศึกษาได้แล้วนั้น สวท. จึงขอแจ้งให้นักศึกษาเข้ารับบัตรนักศึกษาใหม่ตามกำหนดการดังนี้ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา