โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านทรัพย์สินและสิทธิ์ประโยชน์ จาก ม.ราชภัฏภูเก็ต | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านทรัพย์สินและสิทธิ์ประโยชน์ จาก ม.ราชภัฏภูเก็ต

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ธันวาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 498 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 18 ธันวาคม 2566   ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยอาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นางขวัญเรือน มีมานัส ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  พ.จ.อ.อำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและการบริหารสินทรัพย์ และ ดร.วรากร อังศุมาลี   ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิ์ประโยชน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสนำคณะเดินทางเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ณ ห้องประชุมราชรัตน์ ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3 มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา