โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ตม.จว.เชียงใหม่  | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ตม.จว.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 ธันวาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 560 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ สัญจร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และรับทราบแนวนโยบายการบูรณาการทำงานร่วมกันจาก พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตลอดจนประชาสัมพันธ์พันธกิจด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา