โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมการประชุม “The 6th Kunming Forum on Education Cooperation in South & South East Asia” เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมการประชุม “The 6th Kunming Forum on Education Cooperation in South & South East Asia” เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 17 ธันวาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 327 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุม “The 6th Kunming Forum on Education Cooperation in South & South East Asia” ณ โรงแรม Wyndham Grand Plaza Royale Colorful Yunnan Kunming เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการศึกษาสำหรับการแลกเปลี่ยนและร่วมมือระหว่างประเทศ สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประเทศจีน (มณฑลยูนนาน) และประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งการจัดการประชุมดังกล่าวได้มีการแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ โดยครอบคลุมการร่วมมือทางการศึกษาในภูมิภาคใต้และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย

  • Forum on High Quality Development of Chinese-Foreign Cooperative Education in the New Era
  • Sub-forum on Overseas Education By Kunming University of Science and Technology
  • The 4th China (Yunnan)-Malaysia Higher Education Dialogue

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทนอธิการบดีกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Overseas Education in RMUTL นอกจากนั้น มทร.ล้านนายังได้รับเกียรติให้เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า ( Faculty of Mechanical and Electrical Engineering) มหาวิทยาลัย Kunming University of Science and Technology (KUST) อีกด้วย

(Cr. รศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล ผช.อธิการบดี)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา