โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือและลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ภายใต้โครงการขยายผลการติดตั้งระบบตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ป่าไม้  | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือและลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ภายใต้โครงการขยายผลการติดตั้งระบบตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ป่าไม้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 763 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.ล้านนา ในนามหัวหน้าทีมวิจัยลมหายใจเชิงดอย ลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการขยายผลการติดตั้งระบบตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ป่าไม้ ตำบลเชิงดอย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด และ นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานเครือข่าย 8 หน่วยงานเข้าร่วมในพิธี  ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามความร่วมมือ  คณะนักวิจัยลมหายใจเชิงดอยและนักศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเซนเซอร์ตรวจไฟป่าและลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนไฟป่าในพื้นที่ป่าลุ่มน้ำแม่กวง เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และศักยภาพการจัดการพื้นที่ไฟป่าสำหรับส่งเสริมสุขภาวะประชาชน และพัฒนาระบบปฏิบัติการด้านการเตือนภัยจุดที่มีความร้อน ตลอดจนขับเคลื่อนระบบและกลไกการจัดการให้บริการสาธารณะในพื้นที่ให้บริการของเครือข่ายเทศบาลตำบลในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำกวงอย่างมีส่วนร่วม 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา