โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา คว้า 19 เหรียญ - ถ้วยคะแนนรวมสูงสุด 1 ถ้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 7  | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา คว้า 19 เหรียญ - ถ้วยคะแนนรวมสูงสุด 1 ถ้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 7

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 23 ธันวาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 5396 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

22 ธ.ค. 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา นำทีมนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 7  ในระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2566 ณ คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะวิชาการเทคโนโลยีการเกษตรด้านต่าง ๆ และการแข่งขันทักษะปฏิบัติ ที่สามารถนำไปใช้จริงในอนาคต ทั้งการทำงานหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่งซึ่งประกอบไปด้วย มทร.ล้านนา มทร.ตะวันออก มทร.ธัญบุรี มทร.ศรีวิชัย มทร.อีสาน และมทร.สุวรรณภูมิ

โดยการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งนี้  ประกอบไปด้วยการแข่งขัน 6  ทักษะสาขา (38 รายการ) ประกอบด้วย ทักษะส่วนกลาง ทักษะสาขาวิชาพืชศาสตร์-เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ทักษะสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาประมง ทักษะสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ทักษะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ มทร.ล้านนา ได้รับ 7  เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง และได้รับคะแนนรวมสูงสุดรับโล่เกียรติคุณ คือทักษะสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

 

ขอขอบคุณ ภาพ / ข่าว : สุริยะ พิจารณ์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา