โลโก้เว็บไซต์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้ระบบพัฒนาคุณภาพ PDCA ครั้งที่ 1 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้ระบบพัฒนาคุณภาพ PDCA ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 พฤษภาคม 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้ระบบพัฒนาคุณภาพ PDCA ครั้งที่ 1 โดยมี รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนจากหน่วยงาน และคณะ เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมแชร์ประสบการณ์ในปฏิบัติงานโดยการนำระบบพัฒนาคุณภาพ PDCA ในหน่วยงานของตนเอง เพื่อสกัดเป็นองค์ความรู้ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นรูปแบบและทิศทางเดียวกัน การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา