โลโก้เว็บไซต์ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มิถุนายน 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    6 มิถุนายน 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาานรายตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา