โลโก้เว็บไซต์ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 420 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         7 สิงหาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาานรายตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา