โลโก้เว็บไซต์ เรียนเชิญ...ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเลขานุการของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรียนเชิญ...ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเลขานุการของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1034 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้สนใจกรุณาเข้าไปกรอกข้อมูล

https://docs.google.com/forms/d/18BIwYPc4l1JlGuE_ZliUV4_SYyFzpCO95jABjGDR3Hk/edit
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา