โลโก้เว็บไซต์ เรียนเชิญ...ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรียนเชิญ...ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 872 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชิญผู้สนใจกรอกข้อมูล

https://docs.google.com/forms/d/1i-fyQGdkilKrHKLe0GJGFHMocNnmZCnvoeJbWP29pak/edit


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา