โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ มทร.ล้านนา ตาก
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยาการให้ความรู้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก >> อ่านต่อโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้ระบบพัฒนาคุณภาพ PDCA ครั้งที่ 1
พุธ 17 พฤษภาคม 2560

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้ระบบพัฒนาคุณภาพ PDCA ครั้งที่ 1 โดยมี รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนจากหน่วยงาน และคณะ เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมแชร์ประสบการณ์ในปฏิบัติงานโดยการนำระบบพัฒนาคุณภาพ PDCA ในหน่วยงานของตนเอง เพื่อสกัดเป็นองค์ความรู้ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560
พุธ 5 เมษายน 2560

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร ทุกท่าน ร่วมงาน “สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560” ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ลานสนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเสริมสร้างความผูกพัน ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์ ศิษย์เก่า น... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
เสาร์ 1 เมษายน 2560

วันที่ 1-2 เมษายน 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดย... >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินภายใน
พุธ 29 มีนาคม 2560

วันที่ 29-30 มีนาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินภายใน โดยมี รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากคุณพีณา จันทะแก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 32