โลโก้เว็บไซต์ ประชุมทำร่างคู่มือประกันคุณภาพสายสนับสนุน (26 ม.ค. 60) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมทำร่างคู่มือประกันคุณภาพสายสนับสนุน (26 ม.ค. 60)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 มกราคม 2560 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา