โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเพื่อหารือการจัดทำข้อมูลนักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตร | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเพื่อหารือการจัดทำข้อมูลนักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 เมษายน 2563 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาประชุมเพื่อหารือการจัดทำข้อมูลนักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตร
         วันที่ 23 ก เวลา 09.00 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา