โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเพื่อหารือการจัดทำข้อมูลนักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตร | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเพื่อหารือการจัดทำข้อมูลนักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 เมษายน 2563 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1061 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 23 ก เวลา 09.00 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อหารือการจัดทำข้อมูลนักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตร โดยได้มีตัวแทนจากกองพัฒนานักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาของทุกคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางร่วมกัน ทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ผ่านการตรวจไว้ไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว เพื่อปฏิบัติตามนโยบายป้องกันโรคโควิด-19 ของมหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชัั้น 1 อาคารอำนวยการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา